A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

​​​​​​​ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC - TÍCH CỰC HÓA HĐ HỌC TẬP CỦA HS

ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC - TÍCH CỰC HÓA HĐ HỌC TẬP CỦA HS

 

Thời lượng

Nội dung

50p

I.Khái quát chung

 

1. Bối cảnh GD hiện nay và vấn đề sử dụng những PP DHTC

- Mục tiêu chung của DHTC : Tích cực hóa hoạt động học của HS

- DHTC là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu GD Phát triển năng lực của HS

- DHTC vừa đáp ứng thực hiện tốt mục tiêu GD theo chương trình và SGK hiện tại, vừa đáp ứng hướng tới thực hiện mục tiêu GD của chương trình và SGK mới theo Nghị quyết 29

2. Quan niệm về DHTC

- DHTC là một quan điểm, một xu thế đổi mới GD của toàn cầu từ cuối thế kỷ XX

- DHTC được hiểu như là một tổ hợp các PPDH nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS. Bản chất của PP DHTC là tác động để HS học bằng hoạt động và chủ động trong học tập.

- DHTC được hiểu là những kỹ thuật DH (phương pháp dạy học cụ thể) trong các tình huống GD nhằm thực hiện và điều khiển quá trình giáo dục

3. Những đặc điểm của DHTC(phân tích)

a. Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh (so sánh với DH truyền thống)

b. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học (so sánh với DH truyền thống)

c. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác (so sánh với DH truyền thống)

d. Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của HS (so sánh với DH truyền thống)

 

DH truyền thống

DHTC

1. Học là quá trình tiếp thu, lĩnh hội KT, KN, KX

1. Học là quá trình kiến tạo, HS tự tìm tòi, khám phá để hình thành NL, PC dưới sự hướng dẫn của GV

2. Bản chất của việc DH là truyền thụ tri thức

2. Bản chất của DH là tổ chức HĐ nhận thức và HĐ sáng tạo

3. Mục tiêu của DH là cung cấp KT, KN, KX

3. Mục tiêu của DH là phát triển NL, PC cho HS, hướng tới đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống của HS ở hiện tại và tương lai

4. Nội dung học có trong SGK và những tài liệu GV cung cấp

4. Nội dung học có trong SGK , trong những nguồn khác nhau do HS tự tìm tòi gắn với cuộc sống của HS (sách, mạng …), gắn với bối cảnh sống của HS, những điều HS quan tâm

5. PPDH chủ yếu là diễn giảng, truyền thụ. Môi trường học chủ yếu là không gian lớp học

5. PPDH chủ yếu là điều tra, khám phá, giải quyết vấn đề, học bằng tương tác. Môi trường học đa dạng : lớp học, hiện trường, đời sống ngoài lớp

6. GV giữ quyền ĐG KQ GD

6. GV và HS cùng tham gia ĐG KQ GD

 

4.Đổi mới :(phân tích)

-Quản lý : Tự quản của HS (Hội đồng tự quản)

-Hoạt động daỵ - học : Tích cực HĐ học tập của HS

-Tài liệu : SGK (gom lại thành các chủ đề, tự điều chỉnh thời gian,..)

5.Kết quả mong đợi :(phân tích)

-GV tổ chức hướng dẫn đánh giá hoạt động học của HS, tạo nhiều cơ hội cho HĐ học tập tích cực.

-Đổi mới PPDH được thực hiện cùng với đổi mới đánh giá HS

-Tạo môi trường giáo dục thân thiện có sự tham gia gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

-HS hình thành, phát triển NL, PC : tự học, giao tiếp, hợp tác,... công dân toàn cầu.

 

 

II. Một số PP/ Kỹ thuật DHTC

20p

1. Kỹ thuật đặt câu hỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip2-2p

 

Clip3-4p

a. Kỹ thuật đặt câu hỏi

- Là việc GV đặt câu hỏi để HS trả lời hoặc để HS đặt câu hỏi cho GV để nhận thức KT, KN, KX và phát triển NL, PC

- Dùng trong hầu hết các môn học và nhiều loại bài học (lý thuyết, thực hành)

- Dùng trong tất cả các pha của quá trình học (trải nghiệm để Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng)

b. Nguyên tắc đặt câu hỏi

1. CH phải hỏi về nội dung cốt lõi của bài học

2. CH sử dụng từ nghi vấn chính xác

3. CH phù hợp với trình độ tư duy của lứa tuổi HS

4. CH phải kích thích HS suy nghĩ (không nên chỉ nhắc lại thuần túy)

5. Đặt CH đúng lúc và đúng chỗ (đúng lúc HS đang suy nghĩ, đúng chỗ có vấn đề trong bài học)

6. Mỗi CH chỉ hỏi 1 vấn đề

7. Dùng từng CH một, không dùng nhiều CH để hỏi cùng lúc

Clip 2 – Toán : CH kiểm tra các bước làm phép nhân một số với số có 5 chữ số

Clip 3 – Đặt câu hỏi đọc hiểu lớp 1 (CGD)

 

30p

2. PP chia nhóm và tổ chức hoạt động nhóm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip4-2p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip5-1p

 

a. PP chia nhóm và tổ chức hoạt động nhóm

-Là việc HS được học hợp tác theo nhóm để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể được giao

- Nhóm được chia thành nhiều loại tùy thuộc vào mục đích của nhiệm vụ học tập :

+ Nhóm ngẫu nhiên (gồm những HS ngồi gần nhau, hoặc HS ở vị trí đầu bàn bên phải, ở vị trí đầu bàn bên trái …)

+ Nhóm có chủ định : HS cùng trình độ, HS có đủ các trình độ (nhóm hỗn hợp), HS có cùng sở thích …

Clip 4 -Môn TV phần tổ chức lớp thành các ban văn nghệ, TDTT, Môi trường

 

b.Tổ chức hoạt động nhóm

Bước 1 : Làm việc chung cả lớp

    - GV chia nhóm

    - GV giao nhiệm vụ

    - GV hướng dẫn cách làm việc nhóm

Bước 2 : HS làm việc theo nhóm

Bước 3 : Đại diện nhóm báo cáo kết quả

Clip 5 - Môn Tiếng Việt 4 về câu cảm

c. Hướng dẫn cách làm việc trong nhóm bằng một số Kỹ thuật DHTC

- Kỹ thuật đặt câu hỏi (GV hỏi, HS hỏi)

- Kỹ thuật Chúng em biết 3

- Kỹ thuật đóng vai

- Kỹ thuật trình bày 1 phút

 

15p

3. Kỹ thuật KWL - KWLH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kỹ thuật KWL – KWLH

K : kiến thức / hiểu biết HS đã có;

W : những điều HS muốn biết;

L : những điều HS tự giải đáp / trả lời ;

H : cách thức để HS tìm tòi nghiên cứu mở rộng thêm về chủ đề học)

    Lúc mới xuất hiện, Kỹ thuật này dùng để dạy đọc hiểu. Hiện nay được dùng trong nhiều môn học

 

Biểu đồ  KWL phục vụ cho các mục đích tự học sau :

1.  Tìm hiểu kiến thức có sẵn của học sinh về bài đọc

2. Đặt ra mục tiêu cho hoạt động đọc

3. Giúp học sinh tự giám sát quá trình đọc hiểu của các em

4. Cho phép học sinh đánh giá quá trình đọc hiểu của các em.

5. Tạo cơ hội cho học sinh diễn tả ý tưởng của các em vượt ra ngoài khuôn khổ bài đọc.

b.Kỹ thuật KWL phát triển thành KWLH

 

Hướng dẫn HS tự học bài bằng kỹ thuật KWLH

K

W

L

H

- Ghi các từ, cụm từ có liên quan đến chủ đề.

- HS thảo luận hoặc giải thích về những điều đã ghi

GV gợi ý : Các em biết gì về … ?

- Ghi những điều HS muốn biết thành câu hỏi

GV gợi ý :

- Các em muốn biết gì về … trong bài học này?

- Em có muốn biết thêm gì về một điều em ghi ở cột K không?

Sau khi đọc bài và suy nghĩ, HS ghi :

- Những câu trả lời cho câu hỏi ghi ở cột W

- Những điều em thích trong bài đọc

- Thảo luận về những câu trả lời đã ghi ở cột L

GV gợi ý : Câu trả lời nào đầy đủ, câu trả lời nào cần bổ sung gì ?

Ghi những thông tin trong bài em muốn tìm hiểu thêm, các em sẽ tiếp tục tìm hiểu.

GV gợi ý : Em muốn biết thêm điều gì trong bài? Em sẽ làm cách nào để tìm hiểu thêm ?

Ví dụ về hướng dẫn HS đọc bài Chú Đất Nung (Tiếng Việt 4 tập Một). GV dùng kỹ thuật này để giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị bài trước khi học.

K

W

L

H

- Những đồ chơi nặn bằng đất : con chó, con cá, cái nồi, búp bê

- Trẻ em ở quê ngày xưa chơi đồ chơi nặn bằng đất có sơn màu xanh, đỏ, vàng

- Đồ chơi làm bằng đất nặn khi gặp nước có bị hỏng không?

 

- Làm thế nào để đồ chơi bằng đất chơi được lâu và không giây bẩn?

- Bây giờ người ta còn làm đồ chơi bằng đất nung không? Ở đâu làm những thứ đó?

- Đồ chơi làm bằng đất nặn mà gặp nước thì bị nhão ra và hỏng

- Để đồ chơi bằng đất chơi được lâu, bền thì phải nung nó bằng lửa

 

- Tham quan làng nghề gốm để biết đồ dùng, đồ chơi bằng đất nặn được nung thế nào.

- Tìm hiểu trên mạng để biết được có những đồ chơi nào làm bằng đất nung? Bây giờ có những người nào dùng thứ đồ chơi đó?

- Xin bố mẹ mua cho một vài đồ chơi bằng đất nung

 

 

15p

4. Phương pháp đóng vai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip11-3p

Phương phápđóng vai

- Là việc tổ chức cho học sinh thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định.

a.Ưu điểm :

     - HSđược rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn.

     - Gây hứng thú và chú ý cho học sinh.

     - Tạo điều kiện làm nảy sinh khả năng  sáng tạo của học sinh.

     - Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học sinh theo chuẩn mực.

     - Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai diễn.

b. Cách tổ chức HS đóng vai

- Bước 1 : GV giao nhiệm vụ cho HS : yêu cầu đóng vai cho nhóm, thời gian cho việc chuẩn bị đóng vai

- Bước 2 : Các nhóm chuẩn bị đóng vai : phần lời của từng vai cần nhớ, phần diễn của từng vai, phối hợp diễn thử các vai

- Bước 3 : Từng nhóm trình bày đóng vai (diễn)

- Bước 4 : Nhận xét / thảo luận về việc đóng vai theo các tiêu chí về lời và hành động diễn có thể hiện đúng nội dung chính của bài và gây cảm xúc tích cực cho người xem không.

- Bước 5 : Kết luận được rút ra từ nhiệm vụ đóng vai tập trung vào hiểu, vận dụng kiến thức kỹ năng mới của bài vào thực tiễn.

Bước 4, 5 quan trọng hơn cả

Clip 11 – Tiếng Việt lớp 5 – Đóng vai kịch Lòng dân

 

5p

5. Kỹ thuật trình bày 1 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật Trình bày một phút

- Kỹ thuật này dùng trong quá trình HS học bài trên lớp vào cuối mỗi bài để HS ghi nhớ nội dung cốt lõi của bài và điều thu hoạch được từ bài học.

Cách thực hiện :

    - GV đặt câu hỏi : Bài này các em đã học được cái gì mới? Có điều quan trọng gì các em muốn giải đáp thêm?

    - HS suy nghĩ, viết ra giấy ý kiến của cá nhân

    - Mỗi HS được trình bày ý kiến của mình trong 1 phút

10p

6. Kỹ thuật chúng em biết 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip 7 -4p

Kỹ thuật Chúng em biết 3

Kỹ thuật này dùng trong thảo luận nhóm nhằm tập hợp những thông tin được chọn lọc từ thảo luận. Nó tạo cơ hội cho HS tiếp thu nhanh hỗ trợ HS tiếp thu chậm.

Cách thực hiện :

- Bước 1 : GV nêu chủ đề thảo luận (có thể bằng câu kể hoặc câu hỏi, Ví dụ : Học sinh đi đường an toàn / Học sinh đi đường thế nào để đảm bảo an toàn?)

- Bước 2 : Mỗi nhóm 3 (có thể hơn 3) HS sẽ chia sẻ những điều các em biết rồi chọn ra 3 điều quan trọng nhất

- Bước 3 : Đại diện mỗi nhóm trình bày 3 điều nhóm đã chọn

Clip 7 – Khoa học : Bài sự lan truyền của âm thanh (dùng các kỹ thuật : chúng em biết 3, trình bày 1 phút)

5p

7. Kỹ thuật đọc tích cực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật Đọc tích cực

Kĩ thuật này nhằm giúp HS tăng cường khả năng tự học và giúp GV tiết kiệm thời gian đối với những bài học / phần đọc có nhiều nội dung nhưng không quá khó đối với HS. Kỹ thuật được áp dụng với những bài học được trình bày thành bài đọc tương đối dài (Ví dụ : Lịch sử, Địa lý, Khoa học)

Cách tiến hành :

- Bước 1 : GV nêu yêu cầu định hướng HS đọc bài/phần đọc.

- Bước 2 : HS làm việc cá nhân

+ Đoán trước khi đọc: HS đọc lướt qua bài đọc để tìm ra những gợi ý từ hình ảnh, tựa đề, từ/cụm từ quan trọng.

+ Đọc và đoán nội dung : HS đọc bài và liên tưởng tới những gì mình đã biết để đoán nội dung bằng cách tìm  từ hay khái niệm cần học trong bài.

+ Tìm ý chínhcủa bàiqua việc tập trung vào các ý quan trọng hoặc các đề mục

+ Tóm tắt bài dựa trên ý chính, đề mục.

- Bước 3 : HS chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm 2, hoặc 4 và giải

thích cho nhau thắc mắc (nếu có), thống nhất ý chính của bài đọc.

+ HS nêu câu hỏi để GV giải đáp (nếu có)

15p

8. Kỹ thuật viết tích cực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip14-11p

Kỹ thuật Viết tích cực

Kĩ thuật này có thể sử dụng sau tiết học để tóm tắt nội dung đã học, để HS phản hồi cho GV về việc nắm kiến thức của các em và những chỗ các em còn hiểu sai.

Cách thực hiên :

- Bước 1 :  GV đặt câu hỏi và dành thời gian cho HS tự do viết câu trả lời. Hoặc GV yêu cầu HS liệt kê ngắn gọn những gì các em biết về chủ đề đang học trong khoảng 2-3 phút .

- Bước 2 : GV yêu cầu một vài HS chia sẻ nội dung mà các em đã viết trước lớp.

Clip 14 – Tiếng Việt lớp 5 bài đọc Tà áo dài Việt Nam (KWLH, Đọc tích cực, viết tích cực)

 

70p

III. Cách dùng PP/ Kỹ thuật tích cực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip16-26p30s

Clip17-25p30s

- Không tuyệt đối hóa kỹ thuật DHTC nào vì mỗi kỹ thuật có ưu thế trong DH một số nội dung

- Phối hợp nhiều kỹ thuật DHTC trong một hoạt động học tập, trong một bài học để thay đổi hình thức hoạt động học tránh nhàm chán, tăng hứng thú trong học tập

- Cần chuẩn bị đồ dùng, thiết bị cho HS để HS hoạt động theo các kỹ thuật DHTC : bảng nhóm, phiếu học cá nhân, dụng cụ cần cho đóng vai, dụng cụ thí nghiệm, tài liệu đọc thêm, máy tính có nối mạng, vật liệu tiêu hao (giấy vẽ, bút dạ, bút màu) …

Clip 16 – Bài khoa học lớp 5 – Hạt

 

Clip 17 – Mỹ thuật Cùng vẽ tranh theo chủ đề trong nhóm

 

30p

Dự phòng

Clip1-23p

Clip10-1p20s

Clip12-2p

 

Clip15-2p

Clip 1 - Tiếng Anh Đặt câu hỏi về thời gian(đặt câu hỏi)

Clip 10 – Tiếng Anh đóng vai Quạ và cáo (đóng vai)

 

Clip 12 – Tiếng Anh HS trình bày một phút về chủ đề quê hương và gia đình(trình bày 1 phút)

Clip 15 – Tiếng Anh My Grade 3(viết tích cực)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan